Chuyên ngành

Vũ Trụ – Carl Sagan

Vũ Trụ – Carl Sagan

Giới thiệu sách Vũ Trụ - Tác giả Carl Sagan Vũ Trụ Mười ba câu chuyện tuyệt đẹp về Vũ trụ. Qua lời kể trữ tình của Carl Sagan, người đọc sẽ có dịp du hành trong vũ trụ, khám phá thế giới từ vĩ mô ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86