Chuyên ngành

Probiotic Là Gì?

Probiotic Là Gì?

Giới thiệu sách Probiotic Là Gì? - Tác giả GS TS Nguyễn Lân Dũng Probiotic Là Gì? Hệ vi sinh vật đường ruột là một cộng đồng phức tạp các vi sinh vật sống trong các đoạn khác nhau của ống tiêu ...

Mời bạn đọc

Ai Mua Xe Rác

Ai Mua Xe Rác

Giới thiệu sách Ai Mua Xe Rác - Tác giả Ajahn Brahm Ai Mua Xe Rác “Ai mua xe rác” được Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ nguyên tác “Who ordered this truckload of dung” của Thiền sư ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86