Đời sống

Thuật Tẩy Não

Thuật Tẩy Não

Giới thiệu sách Thuật Tẩy Não - Tác giả Cao Đức Thuật Tẩy Não Dường như không ai tin bản thân mình đang bị khống chế bởi tâm hồn của một kẻ khác, vì rất ít người hiểu được cách thức hoạt động của ...

Mời bạn đọc

Sketchnote Lý Thuyết

Sketchnote Lý Thuyết

Giới thiệu sách Sketchnote Lý Thuyết - Tác giả Mike Rohde Sketchnote Lý Thuyết Nếu muốn bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật sketchnote, đây là cuốn sách hướng dẫn tốt nhất dành cho bạn. Sketchnote lý ...

Mời bạn đọc

Cẩm Nang Scrum

Cẩm Nang Scrum

Giới thiệu sách Cẩm Nang Scrum - Nhiều Tác Giả Cẩm Nang Scrum Scrum là một khung làm việc trong đó con người có thể xác định các vấn đề thích nghi phức hợp, trong khi vẫn giữ được năng suất và ...

Mời bạn đọc