Kinh tế

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Giới thiệu sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Tác giả Jim Collins Từ Tốt Đến Vĩ Đại Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết ...

Mời bạn đọc

Thuật Đọc Tâm

Thuật Đọc Tâm

Giới thiệu sách Thuật Đọc Tâm - Tác giả Don Richard Riso, Russ Hudson Thuật Đọc Tâm Cuốn sách là một cẩm nang hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng trí tuệ Enneagram cho sự phát triển của tâm linh ...

Mời bạn đọc

Tư Duy Nhanh Và Chậm

Tư Duy Nhanh Và Chậm

Giới thiệu sách Tư Duy Nhanh Và Chậm - Tác giả Daniel Kahneman Tư Duy Nhanh Và Chậm Thinking fast and slow - Tư duy nhanh và chậm - cuốn sách được Tạp chí Tài chính Mỹ đặc biệt đánh giá là “một ...

Mời bạn đọc

Thế giới ba không

Thế giới ba không

Giới thiệu sách Thế giới ba không - Tác giả Muhammad Yunus Thế giới ba không “Chúng ta đủ may mắn khi được sinh ra trong một thời đại của các cơ hội lớn – thời đại của công nghệ kỳ diệu, của cải ...

Mời bạn đọc

Chơi Lớn (Ecoblader)

Chơi Lớn (Ecoblader)

Giới thiệu sách Chơi Lớn (Ecoblader) - Tác giả nhiều tác giả Chơi Lớn (Ecoblader) Các doanh nhân ở mọi cấp độ, từ Thung lũng Silicon đến các vùng xa, đều nói về ước mơ khác biệt hóa và đổi mới ...

Mời bạn đọc

Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

Giới thiệu sách Thiên Nga Đen - Tác giả Nassim Nicholas Taleb Thiên Nga Đen Trước khi khám phá ra thiên nga đen tồn tại trên đời (ở Úc), người ta vẫn tin rằng tất cả chim thiên nga trên đời đều ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86