Tag: Nguyễn Việt Hà

Con Giai Phố Cổ

Con Giai Phố Cổ

Giới thiệu sách Con Giai Phố Cổ - Tác giả Nguyễn Việt Hà Con Giai Phố Cổ Con giai phố cổ, tập tạp văn mới nhất của Nguyễn Việt Hà là một thứ mạng xã hội riêng của anh, đủ thành phần, từ đám đàn ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86