Tag: Alvin Toffler

Làn Sóng Thứ Ba

Làn Sóng Thứ Ba

Giới thiệu sách Làn Sóng Thứ Ba - Tác giả Alvin Toffler Làn Sóng Thứ Ba Làn sóng thứ Ba xuất bản lần đầu năm 1980 là quyển thứ hai trong bộ ba tác phẩm làm nên tên tuổi của nhà tương lai học ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86