Tự Nghiệm

Tự Nghiệm

Giới thiệu sách Tự Nghiệm – Tác giả Karen Horney Tự Nghiệm Tác giả Karen Horney, tên thời con gái là Karen Danielsen, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1885 tại Đức, mất ngày 4 tháng 12 năm 1952 tại Hoa Kì. Bà lớn lên trong một gia đình có…