Kinh tế
0
Nghệ Thuật Đánh Cắp Ý Tưởng
2

Giới thiệu sách Nghệ Thuật Đánh Cắp Ý Tưởng - Tác giả Austin Kleon Nghệ Thuật Đánh Cắp Ý Tưởng Cuốn sách gửi tới chúng ta thông điệp: thực tế là không có ...

1
Luận Ngữ Và Bàn Tính
2

Giới thiệu sách Luận Ngữ Và Bàn Tính - Tác giả Shibusawa Eiichi Luận Ngữ Và Bàn Tính Tác giả Shibusawa Eiichi được ca ngợi là thủy tổ của Chủ nghĩa Tư bản ...

0
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
2

Giới thiệu sách Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp - Tác giả Whitney Johnson Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp “Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên ...

4
Đường Đến Tự Do
4

Giới thiệu sách Đường Đến Tự Do - Tác giả Peter Mallouk, Anthony Robbins Đường Đến Tự Do Công cụ, chiến lược và tư duy làm chủ đồng tiền từ chuyên gia tư ...

0
Training Manager Và 07 Ngộ Nhận
4

Giới thiệu sách Training Manager Và 07 Ngộ Nhận - Tác giả Phan Hữu Lộc Training Manager Và 07 Ngộ Nhận Lần đầu tiên có một quyển sách về chuyên môn dành ...

0
Tiêu Sao Cho Khéo
3

Giới thiệu sách Tiêu Sao Cho Khéo - Tác giả Jane Bingham, Holly Bathie Tiêu Sao Cho Khéo “Một cuốn sách thiết yếu để trang bị cho thiếu niên và nhi đồng ...

0
5 Điểm Chết Trong Teamwork
0

Giới thiệu sách 5 Điểm Chết Trong Teamwork - Tác giả Patrick Lencioni 5 Điểm Chết Trong Teamwork “Không phải tài chính, chiến lược, công nghệ mà kỹ năng ...

0
Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Cho Người Trẻ
0

Giới thiệu sách Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Cho Người Trẻ - Tác giả Rachel Richards Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Cho Người Trẻ Trưởng thành là hành trình vô ...

0
Thuật Đọc Nguội
0

Giới thiệu sách Thuật Đọc Nguội - Tác giả Thạch Chân Ngữ Thuật Đọc Nguội Làm thế nào để có thể áp dụng hiệu quả tâm lý học vào quan hệ giao tiếp? Nhà giáo ...

0
Quản Lý Mở
1

Giới thiệu sách Quản Lý Mở - Tác giả Rob England, Tiến sĩ Cherry Vũ Quản Lý Mở Làm việc tốt hơn vì một thế giới tốt hơn Quản lý mở trong bối cảnh nhiều ...

1
Dẫn Luận Về Kinh Tế Học
-1

Giới thiệu sách Dẫn Luận Về Kinh Tế Học - Tác giả Nhiều Tác Giả Dẫn Luận Về Kinh Tế Học Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản này tạo thành xuất phát điểm cho ...

0
Dẫn Luận Về Tinh Thần Kinh Doanh
1

Giới thiệu sách Dẫn Luận Về Tinh Thần Kinh Doanh - Tác giả Paul Westhead, Mike Wright Dẫn Luận Về Tinh Thần Kinh Doanh Sự quan tâm chú ý đến các doanh nhân ...

Siêu thị sách 86