Bàn Cờ Lớn

Bàn Cờ Lớn

Giới thiệu sách Bàn Cờ Lớn – Tác giả Zbigniew Brzezinski Bàn Cờ Lớn “Bàn cờ lớn” thể hiện tầm nhìn địa chiến lược táo bạo và khiêu khích của Brzezinski dành cho sự ưu việt của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Điểm trọng tâm trong phân tích của…

Quả Mọc Tầm Thấp - 77 Ý Tưởng Đáng Ngạc Nhiên Giúp Cải Thiện Năng Suất Và Lợi Nhuận

Quả Mọc Tầm Thấp – 77 Ý Tưởng Đáng Ngạc Nhiên Giúp Cải Thiện Năng Suất Và Lợi Nhuận

Giới thiệu sách Quả Mọc Tầm Thấp – 77 Ý Tưởng Đáng Ngạc Nhiên Giúp Cải Thiện Năng Suất Và Lợi Nhuận – Tác giả Terri Long, Jeremy Eden Quả Mọc Tầm Thấp – 77 Ý Tưởng Đáng Ngạc Nhiên Giúp Cải Thiện Năng Suất Và Lợi Nhuận Trong mọi…

Những Đối Thủ Châu Á: Marketing Để Cạnh Tranh Trong Kỷ Nguyên Tiêu Dùng Số

Những Đối Thủ Châu Á: Marketing Để Cạnh Tranh Trong Kỷ Nguyên Tiêu Dùng Số

Giới thiệu sách Những Đối Thủ Châu Á: Marketing Để Cạnh Tranh Trong Kỷ Nguyên Tiêu Dùng Số – Tác giả Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan Những Đối Thủ Châu Á: Marketing Để Cạnh Tranh Trong Kỷ Nguyên Tiêu Dùng Số Môi trường bất ổn và biến đổi…