Đời sống

Bán Niềm Tin

Bán Niềm Tin

Giới thiệu sách Bán Niềm Tin - Tác giả Nhiều tác giả Bán Niềm Tin “Sau khi đọc xong mà bạn không hứng lên với marketing thì hãy đi gặp nhà chuyên môn thăm khám ngay đi” John Brinkley từng là ...

Mời bạn đọc

Người Khôn Kẻ Dại

Người Khôn Kẻ Dại

Giới thiệu sách Người Khôn Kẻ Dại - Tác giả Lý Kim Thủy Người Khôn Kẻ Dại Trong cuộc sống, vì những cách làm việc và suy nghĩ khác nhau nên con người ta thường được phân biệt thành người khôn và ...

Mời bạn đọc

Tư Duy Sâu

Tư Duy Sâu

Giới thiệu sách Tư Duy Sâu - Tác giả Diệp Tu Tư Duy Sâu Francis Bacon đã từng phải thốt lên một câu kinh điển thế này: “Tri thức chính là lực lượng” Trong quá trình phát triển của xã hội loài ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86