Bà Già Xông Pha

Bà Già Xông Pha

Giới thiệu sách Bà Già Xông Pha – Tác giả Catharina Ingelman Sundberg Bà Già Xông Pha Bão táp mưa sa cũng không cản được Băng Hưu Trí. Họ theo đuổi một lý tưởng lớn lao hòng phụng sự công bằng xã hội. Nhưng lý tưởng này cần tiền, rất…

MBA Thực Chiến

MBA Thực Chiến

Giới thiệu sách MBA Thực Chiến – Tác giả Shimada Tsuyoshi & GLOBIS MBA Thực Chiến Cuốn sách được tác giả Shimada Tsuyoshi tuyển chọn từ khối kiến thức cơ bản về quản trị, kinh doanh và đang thường xuyên được nói tới trong các tình huống kinh doanh hay…