Top sách nên đọc

Top sách nên đọc

Top sách nên đọc là chuyên trang tổng hợp sách hot nhất về các lĩnh vực như bản thân, lãnh đạo, kỹ năng sống hay đơn giản chỉ là sách vể đời sống hàng ngày.

[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”1- TOP SÁCH ĐỌC VÀ ĐI” title_background_color=”#1e73be” title_color=”#ffffff”]
[columngrid_loop tag=”657″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”2- TOP SÁCH LUYỆN NÃO TRONG 1 PHÚT” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#dd3333″]
[columngrid_loop tag=”625″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”3- TOP SÁCH LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#dd9933″]
[columngrid_loop tag=”639″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”4- TOP SÁCH VỀ LÃNH ĐẠO” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#eeee22″]
[columngrid_loop tag=”672″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”5- TOP SÁCH DÀNH CHO ĐÀN ÔNG BẢN LĨNH” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#81d742″]
[columngrid_loop tag=”679″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”6- TOP SÁCH SỐNG GIÁ TRỊ” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#8224e3″]
[columngrid_loop tag=”644″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”7- TOP SÁCH SỨC MẠNH TIỀM ẨN” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#1e73be”]
[columngrid_loop tag=”649″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”8- TOP SÁCH CỦA DỊCH GIẢ NGUYÊN PHONG” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#dd3333″]
[columngrid_loop tag=”684″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”9- TOP SÁCH NÊN ĐỌC KHI CẢM THẤY LẠC LỐI” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#dd9933″]
[columngrid_loop tag=”660″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”10- TOP SÁCH KỸ NĂNG SỐNG HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#81d742″]
[columngrid_loop tag=”620″]
[title_mod title_icon=”fa fa-book” title_name=”11- TOP SÁCH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC TRONG ĐỜI” title_color=”#ffffff” title_background_color=”#8224e3″]
[columngrid_loop tag=”629″]