Tag: Anthony Horowitz

Cò Súng Tử Thần

Cò Súng Tử Thần

Giới thiệu sách Cò Súng Tử Thần - Tác giả Anthony Horowitz Cò Súng Tử Thần James Bond đã giành chiến thắng trước tên tội phạm đầu sỏ Auric Goldfinger, nhưng cả một cuộc chiến mới đã lại bắt đầu. ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86