Tag: Becky Albertalli

Thương Mến, Simon

Thương Mến, Simon

Giới thiệu sách Thương Mến, Simon - Tác giả Becky Albertalli Thương Mến, Simon "Chúng ta đều có thể yêu và được yêu, và đó là tất cả những gì quan trọng". Đó là thông điệp giàu tính nhân văn mà ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86