Tag: Chu Thanh Hương

Phận Liễu

Phận Liễu

Giới thiệu sách Phận Liễu - Tác giả Chu Thanh Hương Phận Liễu Dung lượng tác phẩm khá dài nhưng tác giả cũng biết cách xây dựng kết cấu tiểu thuyết hợp lý, các tuyến nhân vật đều có chuyện để kể, ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86