Tag: Đoàn Minh Phượng

Đốt Cỏ Ngày Đồng

Đốt Cỏ Ngày Đồng

Giới thiệu sách Đốt Cỏ Ngày Đồng - Tác giả Đoàn Minh Phượng Đốt Cỏ Ngày Đồng NGÀY NÀO CÒN mang thân người, ngày ấy người ta còn có thể bị ức hiếp, đày đọa, cách chia. Không còn thân người, sẽ ...

Mời bạn đọc

Và Khi Tro Bụi

Và Khi Tro Bụi

Giới thiệu sách Và Khi Tro Bụi - Tác giả Đoàn Minh Phượng Và Khi Tro Bụi "Và khi tro bụi mở đầu câu chuyện bằng một cái chết. Một kiếp người vội vã tan thành tro bụi, nhưng với người thiếu phụ ở ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86