Nana Du Ký

Nana Du Ký

Giới thiệu sách Nana Du Ký – Tác giả Arikawa Hiro, Lục Mịnh Nana Du Ký Với con người, thăm thú chỗ này, gặp gỡ người kia, đều là chuyện thường chẳng đáng nhắc đến. Với mèo lại khác. Chẳng có mấy con mèo cả gan vượt ra ngoài lãnh…