Đúng Là Tết

Đúng Là Tết

Giới thiệu sách Đúng Là Tết – Tác giả Bùi Phương Tâm, Mai Ngô Đúng Là Tết “Đúng là Tết” giống như một bài đồng dao, với lượng ngôn ngữ không lớn phù hợp với các bé. Thể thơ ba chữ theo nhịp điệu tươi vui dễ đọc dễ thuộc,…