Trong Chớp Mắt

Trong Chớp Mắt

Giới thiệu sách Trong Chớp Mắt – Tác giả Malcolm Gladwell Trong Chớp Mắt Trong Chớp Mắt là một cuốn sách chiến lược viết về sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ, về những quyết định đưa ra chỉ trong một cái chớp mắt thực sự không…