Lịch Sử Vú

Lịch Sử Vú

Giới thiệu sách Lịch Sử Vú – Tác giả Marilyn Yalom Lịch Sử Vú “Lịch sử vú”, “có chủ đề vô tiền khoáng hậu và thành công ngoạn mục trong việc hòa trộn giữa mỹ học và chính trị”, viết về bộ phận được cho là mang chở nhiều ý…