Hủ Nữ Gaga

Hủ Nữ Gaga

Giới thiệu sách Hủ Nữ Gaga – Tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày Hủ Nữ Gaga Có lẽ các bạn đọc rất thắc mắc vì sao cuốn truyện lại có tên là “Hủ nữ Gaga”? Bởi vì cô nàng hủ nữ Bạch Ngưng, nữ chính của chúng ta, có nhiều…