Ranh Giới 5%

Ranh Giới 5%

Giới thiệu sách Ranh Giới 5% – Tác giả Michael Alden Ranh Giới 5% NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ SẼ ĐEM LẠI THÀNH QUẢ TO LỚN LÂU DÀI. Ranh giới 5% đại diện cho một hành trình thay đổi với thành quả mong đợi kéo dài suốt đời. Dù bạn muốn…