Lũ Buồn Hoang

Lũ Buồn Hoang

Giới thiệu sách Lũ Buồn Hoang – Tác giả Miên Di Lũ Buồn Hoang Tôi chỉ là một người đàn bà buồn bã không biết gì về văn thơ, Vô tình đọc được những bài thơ đau đớn của miên di, không biết vì sao đã khiến tôi vui sống…