Về Nghe Yêu Kể

Về Nghe Yêu Kể

Giới thiệu sách Về Nghe Yêu Kể – Tác giả Minh Chính, MCs Về Nghe Yêu Kể “Tình yêu luôn có cách kể chuyện của riêng nó, chỉ là bạn đã đủ yên lòng để lắng nghe…” Đó là câu nói quen thuộc mà Minh Chính (MC’s) – Người kể…