Ngộ

Ngộ

Giới thiệu sách Ngộ – Tác giả Mr Martin Ngộ Xã hội hiện đại ngày nay thường lấy phương châm theo tiêu chí số nhiều, với quy ước người giàu là người có nhiều tiền, nhiều vật chất và không có thiếu bất cứ món nào cả. Nhưng nếu tự…