Phóng Đãng

Phóng Đãng

Giới thiệu sách Phóng Đãng – Tác giả Nagai Kafu Phóng Đãng VĂN CỦA NAGAI KAFŪ đẹp đẽ và tinh tế, mang vẻ đẹp của truyền thống văn học Nhật Bản, mặc dù ông bị buộc tội là “suy đồi” và “ham mê chủ nghĩa khoái lạc”, có quyển sách…