Cửa Sinh

Cửa Sinh

Giới thiệu sách Cửa Sinh – Tác giả Nghĩ Nam Giới Cửa Sinh Thôn Bạch Thủy sắp bị nhấn chìm trong đợt tích trữ nước của đập thủy điện Phụ Xương. Sáu con người xuất thân từ thôn, năm xưa từng là bạn thân của nhau cùng trở về thăm…