Tôi Đi Tìm Ai

Tôi Đi Tìm Ai

Giới thiệu sách Tôi Đi Tìm Ai – Tác giả Ngô Duy Cường Tôi Đi Tìm Ai Cả vũ trụ được gói gọn trong châu thân con người. Mỗi ngày đôi mắt nó mở ra hướng vào cõi xa xăm chiêm nghiệm, cảm biết nó luôn trong vòng tay yêu…