Thăm Thẳm Mùa Hè

Thăm Thẳm Mùa Hè

Giới thiệu sách Thăm Thẳm Mùa Hè – Tác giả Hội Nhà Văn Thăm Thẳm Mùa Hè Cô công chúa nhỏ ấy đã chết rồi. Tự sát ư? Xinh đẹp, thông minh, danh giá và một tương lai ngời ngời trước mặt, dường như cô chẳng có lý do gì…