Bạn Văn

Bạn Văn

Giới thiệu sách Bạn Văn – Tác giả Nguyễn Quang Lập Bạn Văn Hơn 200 trang sách với 49 bài viết, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã tạo nên một góc nhìn riêng về các “bạn văn” của mình: Xuân Diệu, Trần Dần, Bảo Sinh, Trọng Đài, Nguyễn Khải, Trần…