Thế giới một chạm

Thế giới một chạm

Giới thiệu sách Thế giới một chạm – Tác giả Nguyễn Thị Huyền Ngân Thế giới một chạm “Bạn đã từng lênh đênh trùng trùng nước, xuyên khơi Ấn Độ Dương vào một ngày sóng gió? Bạn đã từng bồng bềnh lớp lớp mây, ngang dọc Thái Bình Dương để…