Cỏ Mã Linh

Cỏ Mã Linh

Giới thiệu sách Cỏ Mã Linh – Tác giả Nguyễn Thị Mai Phương Cỏ Mã Linh 20 truyện ngắn trong Cỏ mã linh là những lát cắt nhiều màu nhiều vẻ về thân phận người Việt, phụ nữ Việt, từ hậu chiến đến đương đại. Chiến tranh đã là nhân…