Ảo Và Sợ

Ảo Và Sợ

Giới thiệu sách Ảo Và Sợ – Tác giả Nguyễn Trí Ảo Và Sợ Bản thảo tập trung 18 truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trí xoay quanh những vấn đề rất đời, rất người. Từ vốn sống đầy đặn của bản thân, Nguyễn Trí viết về những người thuộc…

Trí Khùng Tự Truyện

Trí Khùng Tự Truyện

Giới thiệu sách Trí Khùng Tự Truyện – Tác giả Nguyễn Trí Trí Khùng Tự Truyện Trí Khùng Tự Truyện đã phản ảnh chân thật không gian sống tại Miền Nam trước 1975 của người dân cũng như những người quân nhân. Không những vậy, những va chạm lịch sử và…