Đi Và Nhớ

Đi Và Nhớ

Giới thiệu sách Đi Và Nhớ – Tác giả Nguyệt Tú Đi Và Nhớ Người trẻ thường nhìn về phía trước. Người có tuổi hay nhìn lại phía sau và NHỚ… Cái nghiệp làm báo, cái nghiệp đi Đi mãi, đi hoài… những nẻo đường còn nhớ tôi không…? Lấy…