Tag: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu

Giới thiệu sách Đề Thi Đẫm Máu - Tác giả Lôi Mễ Đề Thi Đẫm Máu Một tên sát thủ có sở thích uống chất hỗn hợp máu nạn nhân với sữa tươi, hắn có căn bệnh gì đặc biệt hay là con quỷ hút máu bất tử ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86