Tag: Ono Fuyumi

Tàn Uế – Ono Fuyumi

Tàn Uế – Ono Fuyumi

Giới thiệu sách Tàn Uế - Tác giả Ono Fuyumi Tàn Uế Ở dưới sàn nhà có thứ gì đó, cứ lục cục bò qua bò lại. Người ta ngồi ở đâu là nó lần tới đó, lại lục cục bò qua bò lại ngay bên dưới họ. ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86