Tag: Osuichi

Zoo – Osuichi

Zoo – Osuichi

Giới thiệu sách Zoo - Tác giả Osuichi Zoo Hơi lạnh phà ra từ khắp cuốn sách kinh dị này… Phà ra từ hầm ngầm, nơi các nạn nhân bị chặt thành từng mảnh nhỏ để trôi vừa qua lưới chắn cống xối, ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86