Tag: Park Wansuh

Kẻ Cắp Xe Đạp

Kẻ Cắp Xe Đạp

Giới thiệu sách Kẻ Cắp Xe Đạp - Tác giả Park Wansuh Kẻ Cắp Xe Đạp Có thể coi tuyển tập Kẻ cắp xe đạp là một phiên bản “chicken soup for the soul” (truyện nuôi dưỡng tâm hồn) của Hàn Quốc. Cuốn ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86