Tag: Phùng Văn Khai

Bên Kia Sông

Bên Kia Sông

Giới thiệu sách Bên Kia Sông - Tác giả Phùng Văn Khai Bên Kia Sông Truyện ngắn khó - dễ, thành - bại nằm ở đường tơ kẽ tóc mà giọng văn đôi khi cũng có tính quyết định của nó. Lại đến mươi năm ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86