Tag: Samuel Bjork

Cú Săn Đêm

Cú Săn Đêm

Giới thiệu sách Cú Săn Đêm - Tác giả Samuel Bjork Cú Săn Đêm Mùa đông đến sớm như tấm mạng sương giá xám xịt phủ lên cả thành phố, và lên tấm thân lõa thể của cô gái mười bảy tuổi bị sát hại ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86