Tag: Stendhal

Đỏ Và Đen

Đỏ Và Đen

Giới thiệu sách Đỏ Và Đen - Tác giả Stendhal Đỏ Và Đen Đỏ và đen (Le Rouge et le Noir) là tiểu thuyết đầu tiên của Stendhal, được xuất bản vào năm 1830. Tiểu thuyết mô tả về những nỗ lực của một ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86