Tag: Tạ Tấn

Mắt Thiên Phật

Mắt Thiên Phật

Giới thiệu sách Mắt Thiên Phật - Tác giả Tạ Tấn Mắt Thiên Phật Vào thời Đường, toàn bộ trái núi Lăng Vân đã được tạc thành pho tượng Di Lặc ngồi lớn nhất thế giới. Năm 1962, trong một lần ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86