Tag: Takagi Akimitsu

Người Chết Để Da

Người Chết Để Da

Giới thiệu sách Người Chết Để Da - Tác giả Takagi Akimitsu Người Chết Để Da Có một điều cấm kị trong giới xăm mình Nhật Bản, đó là không xăm cùng lúc ba hình: rắn-ếch-sên. Bởi theo tín ngưỡng dân ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86