Tag: Thạch Chân Ngữ

Thuật Đọc Nguội

Thuật Đọc Nguội

Giới thiệu sách Thuật Đọc Nguội - Tác giả Thạch Chân Ngữ Thuật Đọc Nguội Làm thế nào để có thể áp dụng hiệu quả tâm lý học vào quan hệ giao tiếp? Nhà giáo Hiroyuki Ishii (Nhật Bản) đã phát triển ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86