Gene Atlantis

Gene Atlantis

Giới thiệu sách Gene Atlantis – Tác giả A G Riddle Gene Atlantis Khát khao thoát khỏi bóng ma quá khứ vẫn từ lâu ám ảnh, bác sĩ Kate Warner quyết tâm rời California để đến Jakarta, dồn hết tâm huyết nghiên cứu gene Atlantis – một mã gene bí…