Tag: Jay Asher

Mười Ba Lý Do

Mười Ba Lý Do

Giới thiệu sách Mười Ba Lý Do - Tác giả Jay Asher Mười Ba Lý Do Tan trường về, Clay Jensen phát hiện một gói bưu kiện đề tên cậu trước cửa nhà. Bên trong là bảy cuộn băng cát sét, mỗi cuộn được ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86