Dám "Ly Hôn"

Dám “Ly Hôn”

Giới thiệu sách Dám “Ly Hôn” – Tác giả Nancy Levin Dám “Ly Hôn” Ngạn ngữ phương Tây có câu “Mọi thánh nhân đều có một quá khứ, mọi tội nhân đều có một tương lai”. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta đều ít nhiều mắc kẹt với quá khứ…