Tag: Nguyễn Bình Phương

Kể Xong Rồi Đi

Kể Xong Rồi Đi

Giới thiệu sách Kể Xong Rồi Đi - Tác giả Nguyễn Bình Phương Kể Xong Rồi Đi Chọn nhân vật chính là "cái chết". Nhìn cuộc sống từ góc độ cái chết, cuốn tiểu thuyết trưng bày một bức tranh đầy đủ ...

Mời bạn đọc

Vào Cõi

Vào Cõi

Giới thiệu sách Vào Cõi - Tác giả Nguyễn Bình Phương Vào Cõi Với tiểu thuyết đầu tay Vào Cõi, nhà văn Nguyễn Bình Phương đã đưa bạn đọc vào một thế giới đầy ám ảnh, một thế giới đầy những yếu tố ...

Mời bạn đọc

Một Ví Dụ Xoàng

Một Ví Dụ Xoàng

Giới thiệu sách Một Ví Dụ Xoàng - Tác giả Nguyễn Bình Phương Một Ví Dụ Xoàng “Trong lỗ tai chứa bóng tối lùng bùng của những lời bí mật, có vô vàn câu chuyện. Trong vô vàn câu chuyện, có chuyện ...

Mời bạn đọc

Mình Và Họ

Mình Và Họ

Giới thiệu sách Mình Và Họ - Tác giả Nguyễn Bình Phương Mình Và Họ Cuốn tiểu thuyết mới của Nguyễn Bình Phương, là câu chuyện kể về quá trình đi lên đi xuống của Hiếu - người em của một tù binh ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86