Ổ Thiên Đường

Ổ Thiên Đường

Giới thiệu sách Ổ Thiên Đường – Tác giả Nguyễn Hữu Hồng Minh Ổ Thiên Đường Đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh, từ tập truyện ngắn Tháo đáy cho đến những bài thơ xuất hiện chính thống cũng như không chính thống, tôi đều liên tưởng đến cụm từ “vượt cạn”.…