2 3 Dzôôôôô

2 3 Dzôôôôô

Giới thiệu sách 2 3 Dzôôôôô – Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Hungazit Nguyen 2 3 Dzôôôôô Khi vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành mối lo ngại khiến những “cuộc vui” ở hàng quán sẽ kém vui một chút vì mối lo “thực phẩm bẩn”…