Tứ Diệu Đế

Tứ Diệu Đế

Giới thiệu sách Tứ Diệu Đế – Tác giả Võ Quang Nhân, Nguyễn Minh Tiến Tứ Diệu Đế Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 hiện nay là một trong số ít các vị lãnh đạo tinh thần được tôn kính trên toàn thế giới. Không chỉ giới hạn trong phạm vi tôn…