Đi Qua Thương Nhớ

Đi Qua Thương Nhớ

Giới thiệu sách Đi Qua Thương Nhớ – Tác giả Nguyễn Phong Việt Đi Qua Thương Nhớ Cùng gặp lại “Đi qua thương nhớ”…Đã 5 năm trôi qua từ khi tập thơ “Đi qua thươngnhớ” được ra mắt độc giả, và cũng gần 4 năm “Đi qua thươngnhớ”có phiên bản…