Tag: Sally Rooney

Giữa Hai Chúng Ta

Giữa Hai Chúng Ta

Giới thiệu sách Giữa Hai Chúng Ta - Tác giả Sally Rooney Giữa Hai Chúng Ta Connell và Marianne lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Ireland, nơi tất cả mọi người đều biết mặt nhau. Ở trường, trong ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86